Turn plans

into reality

Kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych „pod klucz”

Turn plans

into reality

Kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych „pod klucz”

Jesteśmy generalnym wykonawcą i dostawcą
technologii dla inwestycji budowlanych

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych ekspertów oferujemy sprawdzone rozwiązania na miarę potrzeb naszych klientów.

Wykonujemy złożone inwestycje
wymagające specjalistycznego działania

Elektrownie
wodne

Budynki usługowe
i biurowe

Hale magazynowe
i produkcyjne

Obiekty
hydrotechniczne

Instalacje
OZE

Instalacje
energetyczne

Elektrownie
wodne

Budynki usługowe
i biurowe

Hale magazynowe
i produkcyjne

Obiekty
hydrotechniczne

Instalacje
OZE

Instalacje
energetyczne

Zajmujemy się budową
i modernizacją inwestycji
m.in. takich jak:

przepompownie wód deszczowych
budowle piętrzące
biogazownie
zabezpieczenia przeciwpowodziowe
zbiorniki retencyjne
instalacje fotowoltaiczne
obiekty kubaturowe
kotłownie
 

Przykładowe realizacje

Realizacja Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V

Remont jazu głównego na rz. Czarna Maleniecka, m. Kołoniec

Hala magazynowa w Lublinie dla Handlopex S.A.

Budowa małej elektrowni wodnej Zabrzeż, rz. Dunajec

Rozbiórka dwóch odcinków gazociągu na terenie akwenu Roztoka Odrzańska dla GAZ-SYSTEM

Rozbudowa przepompowni wody Linów, rz. Wisła

Hala magazynowa w Kielcach dla Handlopex S.A.

Remont jazu ulgowego na rzece Czarnej

Modernizacja zamknięcia przelewu powierzchniowego na zaporze zbiornika Wodnego Rybnik Stodoły dla EDF Polska S.A.

Remont jazu zbiornika Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie

Termomodernizacja, wykonanie gruntowej pompy ciepła, modernizacja instalacji C.O. i elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Piłsudskiego 65 w Zamościu

Modernizacja istniejącego źródła ciepła i dostawa oraz montaż pomp ciepła w budynku SP w Żelechlinku

Termomodernizacja obiektów na terenie powiatu opatowskiego

Modernizacja układu przeniesienia odwzorowania położenia zasuw zrzutowych w elektrowni wodnej Żarnowiec

Budowa instalacji fotowoltaicznej Pakość 1 MW

Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny

Modernizacja części mechaniczno-technologicznej zasuw awaryjnych EW Dychów

Wymiana przepustnicy zaporowej oraz zasuw klinowych w budowli upustowo – przelewowej zbiornika wodnego Poraj

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach

Modernizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo

Realizujemy projekty
„pod klucz” w modelu
Zaprojektuj i Wybuduj

Oferujemy kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy. Na wszystkich płaszczyznach naszych działań – w projektowaniu, budownictwie, konstruowaniu czy analizach stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne w postaci turbin wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz automatyką.

Nasze biuro projektowe
podejmuje nawet
najtrudniejsze
wyzwania

Opracowujemy konkurencyjne, autorskie rozwiązania dla różnego rodzaju projektów inżynieryjnych m.in. w zakresie budownictwa niskoenergetycznego, hydrotechnicznego i kubaturowego. Nasze doświadczenie, wiedza i rzetelność pozwalają nam na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów nie tylko w zakresie energetyki i gospodarki wodnej.

Zobacz, jak działamy

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia podczas realizacji przedsięwzięć
budowlanych. Dysponujemy kompletnymi kompetencjami oraz nowoczesnymi narzędziami,
skutecznie zarządzamy projektami i stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom.


Planowanie
projektu

Na podstawie wstępnych informacji od naszego klienta, wykonanej analizie potrzeb i wymagań, opracowujemy koncepcje rozwiązań technicznych, które precyzują kształt projektu inwestycyjnego. Dzięki uporządkowanym informacjom, nasi klienci wiedzą czego mogą spodziewać się z realizacji przedsięwzięcia. Przygotowujemy materiał pomocny w procesie decyzyjnym.


Przygotowanie
dokumentacji

Dysponujemy własnym biurem projektowym. W razie potrzeby opracowujemy projekt budowlany zamienny i uzyskujemy niezbędne zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Projektowane rozwiązania są już zoptymalizowane tak aby zapewnić rentowne i bezpieczne przedsięwzięcie naszym klientom. Dlatego chętnie podejmujemy się realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.


Kompleksowa
koordynacja prac

Nasi kierownicy budów wraz z biurem wsparcia projektów zapewniają kompleksową koordynację wszystkich prac. Do realizacji poszczególnych branż dobieramy wyspecjalizowane i sprawdzone ekipy oraz dostawców. Odpowiadamy zarówno za poprawność wykonanych robót jak i za kompletny proces formalnoprawny, w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Utrzymanie,
serwis

W wielu realizacjach jesteśmy zaangażowani w zapewnienie optymalnych parametrów pracy oraz maksymalnych dyspozycyjności oddawanych przez nas obiektów i instalacji. Wdrożony autorski system SCADA, monitoruje i komunikuje w czasie rzeczywistym kluczowe parametry pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio szybko reagować i przeciwdziałać awariom.

Dlaczego my?

Realizacja „pod klucz”

Odpowiadamy za realizację wszystkich procesów związanych z inwestycją budowlaną.

Opłacalność inwestycji

Dostarczamy technologię, która zapewnia oczekiwane wskaźniki ekonomiczne oraz satysfakcjonującą stopę zwrotu z inwestycji.

Optymalizacja prac

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala każdorazowo dopasować rozwiązania, które optymalizują koszty i czas realizacji inwestycji, a także korzystnie wpływają na środowisko.

Realizacja „pod klucz”

Odpowiadamy za realizację wszystkich procesów związanych z inwestycją budowlaną.

Opłacalność inwestycji

Dostarczamy technologię, która zapewnia oczekiwane wskaźniki ekonomiczne oraz satysfakcjonującą stopę zwrotu z inwestycji.

Optymalizacja prac

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala każdorazowo dopasować rozwiązania, które optymalizują koszty i czas realizacji inwestycji, a także korzystnie wpływają na środowisko.

Szukasz pracy?
Dołącz do zespołu Enerko Energy!

Projekty unijne

Termin realizacji:
1.03.2021 r. – 31.12.2021 r.


Kwota dofinansowania:
1 722 599,11 PLN


Enerko Energy Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną w oparciu o źródło odnawialne – energię słoneczną w miejscowości Pakość, gmina Choszczno”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie zachodniopomorskim oraz spadek emisji CO2 związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej.
Termin realizacji:
1.03.2021 r. – 31.12.2021 r.


Kwota dofinansowania:
1 722 599,11 PLN


Termin realizacji:
1.01.2018 – 30.06.2019


Kwota dofinansowania:
1 872 750,00 PLN


Wartość projektu:
4 471 950,00 PLN


Enerko Energy Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Enerko Energy Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu będącego wynikiem nabytych prac B+R”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie poziomu innowacyjności Spółki Enerko Energy poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu, będącego bezpośrednim rezultatem nabytych prac B+R.

W efekcie realizacji projektu nastąpi dalszy rozwój firmy oraz branży. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz dywersyfikacji wykorzystywanych obecnie źródeł energii.
Termin realizacji:
1.01.2018 – 30.06.2019


Kwota dofinansowania:
1 872 750,00 PLN


Wartość projektu:
4 471 950,00 PLN


Termin realizacji:
1.10.2018 – 31.12.2019


Kwota dofinansowania:
1 872 750,00 PLN


Wartość projektu:
552 190,00 PLN


Enerko Energy Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Internacjonalizacja firmy Enerko Energy Sp. z o.o. poprzez wejście na nowe rynki”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest wdrożenie sprzedaży produktów eksportowych oferowanych przez firmę Enerko Energy So. z o.o.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie wartości eksportu
– rozpoczęcie aktywnej sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych
– udział w międzynarodowych targach
– zwiększenie zatrudnienia w spółce
– zakup usług doradczych przygotowujących firmę do wejścia na nowe rynki eksportowe
– odbycie spotkań z potencjalnymi partnerami
– wytworzenie materiałów reklamowych
Termin realizacji:
1.10.2018 – 31.12.2019


Kwota dofinansowania:
351 900,00 PLN


Wartość projektu:
552 190,00 PLN


Termin realizacji:
1.12.2018 r. – 28.07.2020 r.


Kwota dofinansowania:
2 416 000,00 PLN


Wartość projektu:
5 419 700,00 PLN


Enerko Energy Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie Strategii Wzorniczej elementem budowy własnej marki i tożsamości firmy Enerko Energy Sp. z o.o. na rynku OZE”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i budowa własnej marki i tożsamości firmy Enerko Energy Sp. z o.o., w oparciu o nowy produkt będący efektem podjętych działań wzorniczych. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie oraz wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego produktu – zgodnie z rekomendacjami opracowanymi w strategii wzorniczej.

Efekty projektu:

1.Wzrost ogólnej sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym poprzez wdrożenie nowego innowacyjnego produktu;
2.Wzrost eksportu firmy poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne;
3.Zwiększenie przychodów firmy, dzięki wdrożeniu nowego innowacyjnego produktu;
4.Pozyskanie nowych klientów na rynkach krajowym i zagranicznym;
5.Zwiększenie rozpoznawalności marki i tożsamości firmy Enerko Energy Sp. z o.o.
Termin realizacji:
1.12.2018 r. – 28.07.2020 r.


Kwota dofinansowania:
2 416 000,00 PLN


Wartość projektu:
5 419 700,00 PLN


Nasza grupa

turn water ~ into profits

Całość procesu inwestycji w elektrownie wodne możesz zostawić w naszych rękach. Ocenimy potencjał, będziemy zarządzać procesem inwestycyjnym, dobierzemy i dostarczymy technologię, zrealizujemy projekt, aż do rozpoczęcia produkcji energii.

turn plans ~ into reality

Jesteśmy generalnym wykonawcą, realizujemy przedsięwzięcia w modelu „pod klucz”. Działamy w obrębie budownictwa ogólnego, gospodarki wodnej oraz energetyki. Modernizujemy i budujemy obiekty OZE (w tym instalacje pv, biogazownie, elektrownie wiatrowe i wodne) oraz obiekty kubaturowe.

turn idea ~ into solutions

Działamy w gospodarce wodnej, przemyśle i energetyce, oferujemy kompleksowe usługi inżynieryjne i konsultingowe. Cały proces przygotowawczy Twojego przedsięwzięcia możesz zostawić w naszych rękach.